IT insights

 Managed Network

Hang niet in het ijle, weet wat er gebeurt op je netwerk

Contactpersoon : Dirk Driezen  ///  IT insights

dirk.driezen@itinsights.be /// +32 (0)14 53 84 41

September 2018

VOORSTEL

Beste netwerkgebruiker, 

Allereerst dank voor uw interesse in onze service 'IT insights managed network'. De eerste en belangrijkste stap is gezet. Het feit dat u deze brochure doorneemt bewijst dat u het belang van een belangrijk computernetwerk erkent en dat u daar gerust een extra paar handen voor kunt gebruiken. 

Verder kan u het belang terugvinden van een robuust, beveiligd en gemonitord netwerk, zowel qua internettoegang, als het interne bekabelde én draadloze netwerk. 

Uw netwerk partner,

IT insights

ACHTERGROND

Een beveiligd netwerk wordt belangrijker en belangrijker. Lang vervlogen zijn de tijden dat het internet een veilige en voorspelbare plaats was. VPN verbindingen, intrusion detection & prevention, layer 7 analytics, 802.11ac MU-MIMO, ... Ziet u door de bomen het bos nog?

Ook op het eigen interne netwerk vliegen de bytes in het rond, meestal zonder controle wat werkgerelateerd is en vooral of het volgens het bedrijfsbeleid is toegelaten. Hoeveel collega's hebben een persoonlijke dropbox of gebruiken kostbare werkuren voor pinterest en instagram? Hoeveel gebruikers zitten er op uw draadloos netwerk en wat vliegt er aan informatie door de ether? Wat met smartphones, smartwatches en tablets die allemaal op het bedrijfsnetwerk worden aangesloten. Volgens Gartner wordt tegen 2018 door 50% van de werknemers eerst een tablet of smartphone gebruikt voor online activeiten. Daarnaast zullen 40% van de vaste toestellen toch draadloos connecteren (pc's, projectoren, VoIP telefoons, ...) waardoor het wifi netwerk steeds maar aan belang wint. 

Kan u berekenen hoeveel een slecht functionerend netwerk u kost? Tijdverlies, inbraakgevoelig, overbelast door privé gebruik, ...

Kortom, een beveiligd en gemonitord netwerk, zowel voor het interne verkeer als van en naar internet, is essentieel voor een IT omgeving dat op rolletjes loopt.

DOELEN

1. Beveiligde internettoegang

Elk netwerk is een potentieel doel voor malafide gebruikers. Zowel aanvallen van buitenaf als accidenteel verkeerd surfgebruik van eigen mensen kan resulteren in besmettingen en/of dataverlies. Weten wat er gebeurt op internet en door wie is van essentieel belang om deze risico's in te dijken en op te volgen. Via onze managed network dienst krijgt u halfjaarlijks een security rapport én wordt u meteen verwittigd bij inbreuken van het bedrijfsbeleid.

2. Modern wifi netwerk 

Managed wifi is vaak het kneusje van elk netwerk, terwijl het de hoeksteen wordt van elk goed werkend draadloos systeem. Weten wie wat en wanneer op het draadloos netwerk uitspookt is essentieel voor een performante en vooral veilige draadloze toegang. 

Managed wifi omvat naast netwerk visibiliteit een goede beveiliging in de vorm van een wireless intrusion prevention en detection systeem, alsook het opsporen van storingsbronnen via RF spectrum analyse.

3. Robuust bekabeld netwerk 

Cisco Meraki switches vormen de backbone voor netwerken van alle groottes. Ze combineren gegarandeerde, schaalbare en robuuste performantie met een cloud-based beheerplatform dat ideaal is om door een IT partner remote beheerd te worden.

Met Cisco Meraki apparatuur bouwen we een snel en robuust netwerk, dat we vanop afstand kunnen configureren en monitoren, zodat potentiële onregelmatigheden op een snelle en efficiënte manier worden aangepakt.

4. Perfect inzicht in de netwerktrafiek

Er zijn veel redenen waarom inzicht in de netwerktrafiek belangrijk is. Algemene tendensen moeten in kaart gebracht worden om eventuele performantieproblemen te vermijden. Inzicht in welke applicaties het meeste internetverkeer genereren levert informatie op waaruit bijvoorbeeld kan blijken dat sommigen overmatig gebruik maken van facebook, dat privé dropbox voor werkdoeleinden gebruikt wordt en dat er af en toe van bittorrents wordt gebruik gemaakt, mogelijk om illegale software te downloaden.

5. Netwerkzorgen uitbesteed

Een goed werkend IT netwerk begint bij kwalitatief materiaal, maar omvat altijd opvolging en monitoring van het netwerk inclusief snelle ondersteuning indien een interventie is vereist. Voor een fractie van de prijs van een interne IT medewerker, kan het volledige netwerk gaande van firewall, tot switches en access points worden uitbesteed aan experten met ruime ervaring bij zowel kleine en middelgrote kmo's als bij grote omgevingen zoals onderwijsinstellingen en gemeentebesturen.

PROCESSEN

1. Research

Onze medewerkers maken eerst een analyse van het netwerk- en internetverkeer van de huidige omgeving. Op die manier wordt een eerste indicatie gekregen van de benodigde apparatuur en van de vereiste security instellingen.

Indien een managed wifi netwerk wordt voorzien, doen we tevens een wireless site survey met optioneel een rf spectrum analyse.


2. Interviews

Er wordt met zowel de IT verantwoordelijken als de key decision makers overlegd omtrent het internetbeleid, het toekomstbeeld van de firma, eventuele groei en verwachtingen van het IT insights managed network.


3. Implementatie

Op basis van de vereisten die volgen uit stap 1 en 2 wordt het nieuwe netwerk uitgerold met Meraki cloud-based netwerkapparatuur. Ideaal worden zowel de firewall, switches als access points simultaan geplaatst. Dit kan echter ook gefaseerd worden uitgerold, waarbij vaak met de firewall wordt gestart.


4. Opvolging

Er volgt op regelmatige tijdstippen een meeting met bespreking van het globale netwerkgebruik alsook van het security rapport.

Indien analyse van het netwerk noopt tot aanpassing van het netwerk (bv. bij het in gebruik nemen van tablets en smartphones door de volledig workforce of implementatie van nieuwe server infrastructuur met verhoogde fail-over vereisten) wordt dit na bespreking meteen aangepast in functie van de hoogdringendheid.

Daarnaast worden network events die potentiële problemen kunnen opleveren, meteen aangepakt incl. rapportage van de genomen handelingen. Dit kan gaan van inbraakpogingen op de firewall, toegenomen draadloos gebruik van het wifi netwerk, onverwachte storingen door bv. de draadloze telefonie van de buren, enz.

Voorbeeld security rapport

In onze opvolging zit bespreking en remediëring waar mogelijk inbegrepen.

"IT insights geeft onze firma het betrouwbare en veilige netwerk nodig voor onze sterke groei. Ons netwerk is gebaseerd op de volledige Meraki stack met zowel de firewall, switches als access points. We weten perfect wat er gebeurt op ons netwerk en kunnen steeds rekenen op de steun van IT insights medewerkers voor de opvolging en bijsturing." 

Patrick Cloots - SVP international

United Sports Brands

INDICATIEVE INVESTERING KLEINE KMO

Nota: Dit is gebaseerd op een onderneming van 3 vaste medewerkers, beperkt mobiel gebruik, VoIP en camerabewaking

INDICATIEVE INVESTERING STEVIGE KMO

Nota: Dit is gebaseerd op een onderneming van 25 vaste medewerkers, uitgebreid mobiel gebruik met wifi dekking over het ganse gebouw. Specifieke vraag voor geavanceerde beveiliging inclusief content filtering.

TEAM

IT insights Managed Network projecten worden beheerd door Dirk Driezen

Consultants: Filip Eyckmans, Stéphane Willaert, Erik Sneyders, Dirk Driezen

We maken optimaal gebruik van de kennis en ervaring van onze interne consultants als van ons netwerk van vertrouwde experten binnen en buiten Cisco Meraki.

IT INSIGHTS

PARTNER van CISCO MERAKI

managed services in dienst van de klant

KLAAR OM DE VOLGENDE STAP TE ZETTEN?

www.itinsights.be | dirk.driezen@itinsights.be

Systems engineer : Dirk Driezen

Systems engineer : Filip Eyckmans

Systems engineer : Erik Sneyders

Sales: Stéphane Willaert

+32 (0) 14 53 84 41

Certified Meraki Network Associate (CMNA)

Ekahau Certified Survey Engineer (ECSE)

Certified Wireless Netwerk Administrator (CWNA)

Cisco Security Service Provider